Charyzmat

Nasze Zgromadzenie zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1838 r. w Rzymie. W Polsce jesteśmy od 1935 r. Naśladujemy Jezusa, który jako człowiek ukazał swoim życiem, że Bóg jest Miłością. Łączymy się z Nim w Jego ukrytym życiu, w Jego publicznym działaniu, w przyjmowaniu cierpień i śmierci, by mieć także udział w Jego Zmartwychwstaniu.

Chrystusowi oddajemy całe nasze życie poprzez realizację ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. On jest Centrum naszego życia i Źródłem wszelkiego apostolstwa. To Jezus nadaje sens całemu naszemu istnieniu, przed Nim trwamy na modlitwie.

Wzorem modlitwy jest dla nas modlitwa Maryi, która w Wieczerniku wraz z Apostołami i uczniami prosiła o Ducha Świętego.

Pragniemy dla większej chwały Bożej ożywiać, pogłębiać i rozszerzać wiarę, wzmacniać nadzieję i zapalać miłość. Chcemy wśród chrześcijan budzić świadomość ich apostolskiego powołania i przyczyniać się do tego, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Cel ten staramy się realizować poprzez każdą pracę, którą podejmujemy.

Wieczernik