Kim jesteśmy ?

Międzynarodowym Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, nazywanych od nazwiska Założyciela siostrami pallotynkami.

Nasza dewiza

to - zgodnie z pragnieniami św. Wincentego Pallottiego - czynić wszystko:

  • dla nieskończonej chwały Bożej,
  • dla zniszczenia grzechu,
  • dla zbawienia dusz i odwołując się do wstawiennictwa naszej Patronki, Maryi Królowej Apostołów-jednoczyć wszystkich w Bogu.

W czasie ferii zimowych i wakacji organizujemy rekolekcje ewangelizacyjne i powołaniowe dla młodzieży. Jeśli chcesz nawiązać z nami kontakt, otrzymywać biuletyn formacyjny pt. "Światło", lepiej nas poznać lub wziąć udział w rekolekcjach, napisz do nas na adres:

Siostry Pallotynki Dom Nowicjatu
ul. Płońska 20 ul. Malczewskiego 144
skr. pocz. 100 80-114 Gdańsk
03-700 Warszawa 4
tel. /058/ 302 11 02
tel. /022/ 679 63 43

Pallotynki

Last updated 7 February, 2000, ,koordynator stron.